START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH

מוסקבה
תל אביב

עמיתיי, שותפיי וחבריי הנכבדים!

Теймураз Юрьевич Хихинашвили (Бен-Йегуда)

שמי הוא טימור בן-יהודה (חיחינשווילי), יליד גאורגיה, ומגיל 16 מתגורר במוסקבה. עם זאת, אני רואה בישראל את המולדת ההיסטורית שלי. מרכז חיי ממוקם כיום ברוסיה, שם מצאתי את הדרך שלי ושם גם נמצאים עסקיי העיקריים. בזכות הקשרים עם המעגל הרחב של חבריי ושותפיי לעסקים, אני זוכה להיכרות טובה עם המנטליות, המנהגים והמסורות של אנשי העסקים הן ברוסיה והן בישראל. הידע והניסיון הללו תורמים במידה רבה להשגת המטרות שמציבה בפניה מועצת העסקים ישראל-רוסיה.

מטרותיה של המועצה הן הרחבה ופיתוח של הקשרים העסקיים בין אנשי העסקים ברוסיה לבין אלה בישראל, תוך דגש על שיתוף פעולה אשר יביא רווח לשני הצדדים. לשם כך, שואפת המועצה לקדם עסקים וחברות רוסיות בשוק הישראיל וכן למשוך השקעות ישראליות לרוסיה. אני סבור כי את המטרות הללו ניתן להגשים באמצעות מתן מידע על תחומי שיתוף הפעולה הפוטנציאליים ובאמצעות גיוס של חברות וארגונים לקחת חלק בפרויקטים משותפים בשתי המדינות. יש להוסיף כי אנו עובדים בקשר הדוק עם הועדה הבין-ממשלתית, כך שניתן לציין את ההסתייעות במשאב האדמיניסטרטיבי כיתרון, המשפיע לטובה על תהליך הקידום המהיר והיעיל של הפרויקטים.

ולבסוף, הליווי המשפטי של הפרויקטים המשותפים מאפשר להימנע מן המכשולים השונים, המובנים בחוקיה של כל אחת מהמדינות. מדינת ישראל רואה ברוסיה שותפה עסקית אסטרטגית ומייחסת חשיבות מיוחדת לחיזוק קשרי הסחר בין המדינות. בשל כך, אני מביט באופטימיות אל עתידה של מועצת העסקים ישראל-רוסיה.

בכבוד רב,
טימור בן יהודה (חיחינשווילי)
יו”ר מועצת העסקים ישראל-רוסיה

This post is also available in: רוסית, אנגלית