START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH

מוסקבה
תל אביב

העיתון “איזווסטיה”: “האם יש טעם בלקבל טיפול בחו”ל?”

עוד לאחרונה כ80 אלף אזרחי רוסיה מדי שנה יצאו מחוץ לארצם במטרה לשפר את מצב בריאותם בחו”ל. נכון לעכשיו, בתי חולים ומרפאות הפועלים בחו”ל נוטים לציין ירידה משמעותית בהתעניינותם של המטופלים הרוסיים. ובכן, נשאלת השאלה, עד כמה ניכרת היא הירידה שכזאת והאם לאזרחי הפדרציה הרוסית ישנה הזדמנות כלשהי לקבל עזרה רפואית בסדר גודל דומה במולדתם?

http://izvestia.ru/news/583287

This post is also available in: רוסית, אנגלית