START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH

מוסקבה
תל אביב

 

עמיתיי, שותפיי וחבריי הנכבדים!

שמי הוא טימור בן-יהודה (חיחינשווילי), יליד גאורגיה, ומגיל 16 מתגורר במוסקבה. עם זאת, אני רואה בישראל את המולדת ההיסטורית שלי. מרכז חיי ממוקם כיום ברוסיה, שם מצאתי את הדרך שלי ושם גם נמצאים עסקיי העיקריים. בזכות הקשרים עם המעגל הרחב של חבריי ושותפיי לעסקים, אני זוכה להיכרות טובה עם המנטליות, המנהגים והמסורות של אנשי העסקים הן ברוסיה והן בישראל. הידע והניסיון הללו תורמים במידה רבה להשגת המטרות שמציבה בפניה מועצת העסקים ישראל-רוסיה. קרא עוד

בכבוד רב,
טימור בן יהודה (חיחינשווילי)
יו”ר מועצת העסקים ישראל-רוסיה

This post is also available in: רוסית, אנגלית