START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH

מוסקבה
תל אביב

עלייה בשת”פ הרוסי

פורום העסקים השנתי ישראל-רוסיה 2017, שהתכנס בשולי הוועדה הבין-ממשלתית של רוסיה וישראל לשיתוף פעולה כלכלי, התקיים במוסקבה בראשות סגן ראש הממשלה הרוסי ארקדי דבורקוביץ’ והשר להגנת הסביבה זאב אלקין.
הפורום אורגן על ידי מועצת העסקים ישראל-רוסיה, בראשות טימור בן יהודה (חיחינשוילי) ובתמיכת שגרירות ישראל ברוסיה. אלקין יידע את הנוכחים כי השיתוף הפעולה בין המדינות בשני הרבעים הראשונים של השנה גדול ב-25% מאותה תקופה אשתקד.

שר הקליטה והעלייה ולענייני ירושלים ותפוצות זאב אלקין ייקח חלק בפורום העסקים ישראל-רוסיה 2015

שר הקליטה והעלייה ולענייני ירושלים ותפוצות זאב אלקין ייקח חלק בפורום העסקים ישראל-רוסיה 2015 שמאורגן ע״י מועצת העסקים ישראל-רוסיה בתמיכת שגרירות ישראל ברוסיה.

האירוע נערך במקביל לדיוני הוועדה המעורבת לענייני סחר וכלכלה.

זאב אלקין הינו היו״ר המשותף של הוועדה המעורבת ביחד עם סגן ראש ממשלת רוסיה ארקדי דבורקוביץ׳.